Gdzie dziś mieszka szatan ?

gdzie mieszkają demony, gdzie mieszka szatan,

Gdzie dziś mieszka szatan ?

Diabeł jako istota duchowa przebywa w sferze niewidzialnej dla oczu ludzkich. Nie jest to jednak ogniste piekło, w którym rzekomo męczy niegodziwych, nie jest też małym diabełkiem z różkami,

Przez jakiś czas Szatan Diabeł miał pewną miarę swobody w poruszaniu się w sferze duchowej, a nawet razem z wiernymi aniołami mógł stawać przed samym Bogiem (Hioba 1:6). Ale Biblia przepowiedziała, że wybuchnie „wojna w niebie”, w wyniku której Szatan zostanie wyrzucony z nieba na ziemię (Objawienie 12:7-9). Zarówno chronologia biblijna, jak i wydarzenia na świecie potwierdzają, że do tej wojny już doszło. Obecnie działalność Diabła jest ograniczona do ziemi.

Czy to znaczy, że Diabeł mieszka w jakimś konkretnym miejscu na naszej planecie? Na przykład starożytny Pergamon został nazwany miejscem, „gdzie jest tron Szatana” oraz „gdzie mieszka Szatan” (Objawienie 2:13). Jednak zwroty te odnoszą się najwidoczniej do rozpowszechnionego w tamtym mieście szatańskiego kultu. Biblia mówi, że Diabeł panuje nad „wszystkimi królestwami zamieszkanej ziemi”, więc nie mieszka w żadnym konkretnym miejscu, lecz po prostu działa na ziemi (Łukasza 4:​5, 6).